Се, стою у двери и стучу

Се, стою у двери и стучу